Részvételi Feltételek

A HONLAP FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

https://lockerroom.adidas.hu/ működtetője az adidas International Trading B.V., Hollandiában, a 33305842. cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, amelynek székhelye: Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, The Netherlands (a továbbiakban:Működtető).Az adidas AG az adidas Group anyavállalata, amely több kapcsolt vállalkozást foglal magában – többek között az adidas International Trading B.V.-t is.

1.               A jelen felhasználási feltételek értelmezése

1.1            Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban:Feltételek)a Honlaphoz való hozzáférés és annak használati módját ismertetik.

1.2            Bizonyos szavakés kifejezések e Feltételek alkalmazásában meghatározott jelentéssel bírnak (a továbbiakban: meghatározott fogalmak). Ezek a meghatározott fogalmak nagy kezdőbetűikről ismerhetők fel (akkor is nagy kezdőbetűvel vannak írva, ha nem a mondat elején szerepelnek). A szóban forgó meghatározott fogalmak e Feltételek fogalommeghatározások szakaszában ismertetett jelentéssel bírnak (ezeket a jelentéseket azokban a mondatokban találja, ahol a meghatározott fogalom zárójelben a „továbbiakban” szót követően szerepel).

1.3            Jelen Feltételekben a „mi” (és ragozott változatai) fogalom alatt a Működtető értendő; az „ön” (és ragozott változatai) fogalom alatt pedig ön, azaz a Honlapot felkereső vagy használó személy értendő.

1.4            Felhívjuk a figyelmét azonban, hogy jelen Feltételek nem vonatkoznak a Honlapon kínált szolgáltatások ön által történő használata során elküldött semmilyen termékrendelésre (a termékek meghatározása a3.1pontban található). A Honlapon keresztül történő rendelés esetén egy helyi kiskereskedő kapcsolatba lép önnel, és amennyiben sor kerül a Termékek vásárlására és kifizetésére, ön és az illető kiskereskedő között közvetlen szerződéses kapcsolat jön létre, amelyre a kiskereskedő által megállapított feltételek vonatkoznak.

1.5            Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait kizárólag az (ittelérhető) adatvédelmi szabályzatunk szerint használjuk.

2.               A Honlap

2.1            A Honlap kizárólag a magyarországi felhasználókat célozza.

2.2            A Honlap ingyenesen hozzáférhető. Nem garantáljuk, hogy a Honlap vagy annak bármely tartalma mindenkor rendelkezésre áll vagy megszakítás nélkül hozzáférhető. A Honlaphoz való hozzáférés csak ideiglenesen engedélyezett. A Honlap egészét vagy bármely részét előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, visszavonhatjuk, megszakíthatjuk vagy megváltoztathatjuk. Nem vagyunk felelősségre vonhatók semmilyen olyan ok miatt, amelynek következtében a Honlap bármikor vagy bármely ideig elérhetetlenné válik. Bármikor jogunkban áll frissíteni a Honlapot és/vagy módosítani annak tartalmát.

2.3            Az ön felelőssége megtenni a Honlaphoz való hozzáféréshez szükséges valamennyi intézkedést. Ugyancsak az ön felelőssége gondoskodni róla, hogy a Honlapot az ön internetkapcsolatán keresztül felkereső valamennyi személy tudomásul vegye és betartsa ezeket a Feltételeket.

2.4            A Honlap és a rajta található tartalmak kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak. Nem céljuk követendő tanácsként szolgálni.

2.5            A Honlapot kizárólag saját otthoni, magán- és nem kereskedelmi célra használhatja (jóllehet jogában áll a Honlapot olyan professzionális csapat által használandó termékek tervezésére használni, amelynek képviseletére jogosult). Különösen nem használhatja ezt a Honlapot üzleti tevékenysége keretében terméktervezésre harmadik felek részére történő értékesítés céljából.

3.               Termékek

3.1            A Honlap olyan, teljes mértékben általunk tervezett és létrehozott termékeket tartalmaz, amelyek, habár mi terveztük, a Honlapon időnként rendelkezésre bocsátott anyagok, színek vagy testreszabási lehetőségek kiválasztásával – például név, logó, szponzor vagy játékos szám hozzáadása révén – ön testre szabhat vagy módosíthat (a továbbiakban: Testreszabás).Amennyiben ilyen típusú termékeket (a továbbiakban: Termékek) kíván rendelni, erre az1.4ponttal összhangban egy kiskereskedőn keresztül kerülhet sor, a kiskereskedő pedig kizárólagos felelősséggel tartozik a Termékek fizikai Testreszabásának, valamint szállításának biztosításáért, továbbá az önnel szemben fennálló szerződés valamennyi egyéb feltételeinek teljesítéséért.

3.2            Felhívjuk a figyelmét, hogy a Honlapon feltüntetett Termékek az érintett kiskereskedők rendelkezésére álló készletek függvényében érhetők el. Minden észszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk önt, amennyiben tudomást szerzünk arról, hogy egy bizonyos termék hamarosan elfogy készletünkből, azonban nem áll módunkban garantálni, hogy bármely termék(ek) bármikor elérhető(k) a kiskereskedőknél.

3.3            A Honlapon feltüntetett árak kizárólag az általunk ajánlott kiskereskedelmi árak (angolul: recommended retail prices (RRP). Az egyes kiskereskedők által megállapított árak eltérhetnek egymástól. A kiskereskedő felveszi önnel a kapcsolatot, hogy megerősítse az ön által rendelt Termékek tényleges árát, beleértve a Testreszabás költségét is.

3.4            Kizárólag az ön felelőssége ellenőrizni az illető kiskereskedő és ön között létrejövő szerződés megerősítése előtt, hogy a rendelése és az ön által igényelt Testreszabások helyesek-e.

3.5            A különböző képfeldolgozások, megjelenítési technológiák vagy egyéb műszaki okok miatt kisebb színbeli vagy egyéb jellegű eltérések fordulhatnak elő a Termékek között. Nem vagyunk felelősek ezekért a változatokért és eltérésekért, vagy a Honlapon megjelenő gépelési hibákért, termékleírásokért és nyilvánvaló hibákért.

4.               Az ön fiókja és jelszava

4.1            A Honlapon elérhető termékek megrendeléséhez önnek regisztráció útján létre kell hoznia egy felhasználói fiókot (a továbbiakban: Fiók) a Honlapon. A Fiók létrehozásakor, biztonsági eljárásaink részeként, meg kell adnia bizonyos adatokat (mint például e-mail-címét), illetve jelszót kell létrehoznia. Kezelje bizalmasan jelszavát, és ne adja meg harmadik feleknek.

4.2            Jogunkban áll bármikor letiltani bármely Fiókot és/vagy jelszót, amennyiben megalapozott véleményünk szerint ön megsértette a jelen Feltételekben foglalt bármelyik rendelkezést.

4.3            Amennyiben tudomása van vagy gyanítja, hogy önön kívül más is ismeri a Fiókjába történő belépéshez szükséges adatokat, haladéktalanul értesítenie kell bennünketide kattintva.

4.4            Ön felelős a Fiókjába történő belépéshez szükséges adatok bármilyen illetéktelen használatáért.

5.               Elfogadott használat

Általános

5.1            Ön vállalja, hogy tartózkodik az alábbiaktól:

5.1.1             a Honlap bármilyen olyan jellegű használata, amely sérti a jelen Feltételeket vagy bármely érvényes helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy rendeletet;

5.1.2             a Honlap bármely részének lemásolása vagy egyéb módon történő többszörözése vagy újra eladása, kivéve ha a jelen Feltételek ezt kifejezetten engedélyezik;

5.1.3             a Honlap bármilyen kereskedelmi vagy üzleti céllal történő használata (az ön vagy csapata használatára szánt terméktervezés kivételével);vagy

5.1.4             bármely olyan cselekvés vagy dolog, amely károsíthatja, megszakíthatja vagy egyéb módon akadályozhatja a Honlap vagy a Honlap működtetéséhez használt bármely berendezés, hálózat vagy szoftver működését.

Ügyfél tartalom

5.2            Amennyiben ön bármilyen tartalmat rendelkezésre bocsát/feltölt a Honlapon, ideértve a Testreszabás részeként feltöltött bármely tartalmat – legyen szó képről, szövegről vagy bármely egyéb anyagról – az ön által biztosított tartalomnak (a továbbiakban: Ügyfél tartalom) meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

5.2.1             nem képezheti vagy nem tartalmazhatja másokhoz tartozó termékek, szolgáltatások, vállalatok, szervezetek vagy események nevét (kivéve, ha ön megvásárolta az ehhez szükséges valamennyi vonatkozó jogot – például egy csapat szponzorálási megállapodása esetében);

5.2.2             nem képezheti vagy nem tartalmazhatja egy közismert (élő vagy elhunyt) személy nevét vagy becenevét;

5.2.3             nem sértheti harmadik személyek védjegyeit vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat;

5.2.4             nem lehet obszcén, sértő, bántó vagy rasszista, továbbá nem szorgalmazhat vagy szíthat gyűlöletet vagy fizikai bántalmazást senkivel szemben;

5.2.5             nem lehet zaklató vagy megfélemlítő senki irányában;

5.2.6             az ön tudása szerint igaznak és őszintének kell lennie;

5.2.7             nem lehet becsületsértő senkire nézve;

5.2.8             nem használhatja bárki más anyagát vagy tartalmát, vagy nem sértheti mások jogait vagy magánéletét;

5.2.9             nem tartalmazhatja más személyek személyes adatait (kivéve a pólókon megjelenő neveket, amelyek a Testreszabási folyamat részeként engedélyezettek) vagy más személyekhez köthető bizalmas információkat; és

5.2.10          nem támogathatja vagy hagyhatja jóvá a terrorizmust, az erőszakot vagy a jogellenes magatartást.

Fenntartjuk a jogot bármely olyan Ügyfél tartalom elutasítására, amely a fent felsorolt kategóriák bármelyikébe tartozik. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy rendszerünk nem támogat bizonyos speciális karaktereket.

5.3            Ön szavatolja, hogy az ön által a Honlapon rendelkezésre bocsátott/feltöltött bármely Ügyfél tartalom megfelel a Feltételek előírásainak, valamint hogy a szóban forgó Ügyfél tartalom általunk, e Feltételekkel összhangban történő használata nem sérti semmilyen harmadik fél szellemi tulajdonjogait. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ön a felelős bármilyen bennünket érő veszteségért vagy kárért, amely e szavatolás ön általi megszegéséből ered.

5.4            Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk bármely olyan Ügyfél tartalom elfogadását, vagy megszüntessük annak használatát, amelyet olyan személy szolgáltatott, akiről úgy tartjuk, hogy megszegte ezeket a Feltételeket.

Vírusok

5.5            Nem garantáljuk, hogy a Honlap teljes mértékben biztonságos, illetve hibáktól és vírusoktól mentes. Az ön felelőssége gondoskodni arról, hogy számítástechnikai technológiája, számítógépprogramjai és platformjai megfelelően konfigurálva legyenek a Honlapra való belépéshez, és javasoljuk, hogy használjon saját vírusvédelmi szoftvert.

5.6            Tilos vírusok, trójai programok, férgek, logikai bombák vagy egyéb rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagok tudatos használata révén visszaélni a Honlappal. Ne próbáljon meg illetéktelen hozzáférést szerezni a Honlaphoz, a Honlapot tároló szerverhez vagy a Honlaphoz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Ne intézzen a Honlap ellen szolgáltatásmegtagadási támadást vagy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadást. Ezen előírás megsértése ugyanis bűncselekménynek minősül. Bármilyen ilyen fajta jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és személyazonosságának felfedésével együttműködünk e hatóságokkal. Egy ilyen jogsértés előfordulása esetén Honlapunkhoz való hozzáférése haladéktalanul megszűnik.

6.               Szellemi tulajdon

6.1            Mi (vagy kapcsolt vállalkozásunk) vagyunk a Honlaphoz és annak tartalmához köthető valamennyi szellemi tulajdon, Termék (a6.2pontban foglaltak figyelembevételével), az adidas márkanév és védjegy, az adidas valamennyi védjegyzett betűtípusa, valamint az adidas terméknevek, képek, csomagolások és valamennyi egyéb, az adidas Group termékein, termékcsomagolásain és/vagy a Honlapon megjelenő védjegyek, szolgáltatási védjegyek, logók és kereskedelmi nevek – akár bejegyzettek, akár nem – tulajdonosai vagy engedélyesei. Ezeket világszerte a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védik. Minden ilyen jog fenntartva.

6.2            Ön szavatolja, hogy ön az ön által a Testreszabás részeként feltöltött Ügyfél tartalomhoz köthető valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese. Az ön által feltöltött bármely Ügyfél tartalmat nem tekintjük bizalmas, illetve védjegyzett jellegűnek. Továbbra is ön rendelkezik az Ügyfél tartalomra vonatkozó valamennyi tulajdonjoggal, ezennel azonban örökös, globális, nem kizárólagos, jogdíjmentes, átruházható licencet biztosít számunkra az Ügyfél tartalomnak a Honlap által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban történő használatára, tárolására, másolására, sokszorosítására, terjesztésére, e tartalom származékos műveinek előkészítésére, valamint valamennyi médiában történő megjelenítésére, továbbá annak harmadik felek –többek között valamennyi vonatkozó kiskereskedő – részére történő terjesztésére és rendelkezésére bocsátására vonatkozóan.

6.3            Önt nem ruházzuk fel a jelen Feltételekben nem szereplő, bármely szellemi tulajdonjogunk használati jogával, ennek megfelelően pedig nem is használhatja azokat. Ön nem használhatja a Honlapot (vagy annak bármely részét vagy tartalmát) kereskedelmi célokra; kizárólag nem kereskedelmi célú, személyes használatra azonban letölthet a Honlapról anyagokat. Ezeket az anyagokat azonban nem módosíthatja, nem másolhatja le, nem terjesztheti, nem közvetítheti, nem jelenítheti meg, nem adhatja elő, nem sokszorozhatja, nem teheti közzé, nem adhatja licenciába, nem hozhat létre származékos műveket belőlük, nem továbbíthatja vagy nem értékesítheti.

6.4            Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül a Honlap egyik része – beleértve, korlátozás nélkül, a benne található szövegeket, formaterveket, grafikákat, képeket – sem lemásolható, sokszorozható, újra közölhető, feltölthető, újra megosztható, módosítható, közvetíthető vagy terjeszthető, illetve bármilyen más módon, nem személyes, nyilvános vagy kereskedelmi célra sem használható.

6.5            Az ön által a Honlapon keresztül részünkre elektronikus vagy egyéb formában küldött bármely közleményt vagy anyagot nem levédett és nem bizalmas jellegűnek tekintünk (kivéve a rendelésével kapcsolatos kommunikációt, amikor a Honlapot termékeink vásárlására használja). Jogunkban áll bármilyen célból, többek között, de nem kizárólag termékeink fejlesztése, előállítása, reklámozása és értékesítése céljából közzétenni, megjeleníteni, megosztani, terjeszteni és egyéb módon felhasználni e közleményekben vagy anyagokban található bármely ötletet, javaslatot, koncepciót, formatervet, know-how-t vagy egyéb információt.

7.               Felelősségünk

7.1            A jelen Feltételekben semmi nem zárja ki vagy korlátozza az alábbiakra vonatkozó felelősségünket:

7.1.1             gondatlanságunk által okozott halál vagy személyes sérülés;

7.1.2             csalás vagy csalárd megtévesztés; és

7.1.3             bármely olyan kérdés, amely esetében saját felelősségünk kizárása vagy korlátozása jogellenes lenne.

7.2            A 7.1. pont figyelembevételével nem vállalunk felelősséget a Testreszabásokért és/vagy a kiskereskedők bármely egyéb cselekedeteiért vagy mulasztásaiért (ideértve a kiskereskedők önnel szemben fennálló szerződése feltételeinek a megszegését is).

7.3            A 7.1. pont figyelembevételével nem vagyunk felelősségre vonhatók a jelen Feltételek késedelmes teljesítéséért vagy teljesítésének elmulasztásáért, ha a késedelem vagy mulasztás akaratunktól független okból következik be.

7.4            Nem vállalunk felelősséget a Honlapon hivatkozott honlapok tartalmáért (ideértve kereskedelmi szponzoraink és partnereink honlapjait). Az általunk történő hivatkozások nem jelentik a vonatkozó honlapok jóváhagyását is. Nem vállalunk felelősséget a szóban forgó hivatkozott honlapokról származó tartalom használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Ha ön fogyasztó:

7.5            Amennyiben nem teszünk eleget a jelen Feltételeknek, felelősek vagyunk e Feltételek megszegésének előrelátható eredményeként vagy mulasztásunk miatt önt érő veszteségekért vagy károkért, nem vagyunk azonban felelősek az előre nem látható veszteségekért vagy károkért. Előrelátható veszteség vagy kár alatt az értendő, ha az az általunk elkövetett jogsértés egyértelmű következménye, vagy amelyet ön és mi is fontolóra vettünk akkor, amikor ön a Honlapot felkereste.

7.6            A jelen Feltételekben nincs olyan elem, amely sértené az ön törvényes jogait.

7.7            A Honlapot kizárólag otthoni és magáncélú használatra bocsátjuk rendelkezésre. Ön beleegyezik, hogy a Honlapot vagy a Honlapon található bármely tartalmat nem használja semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra, mi pedig nem vagyunk felelősek önnel szemben semmilyen elmaradt haszonért, üzleti veszteségért, üzleti tevékenység kieséséért vagy elmaradt üzleti lehetőségért.

8.               Felfüggesztés és megszüntetés

8.1            Amennyiben ön megsérti a jelen Feltételek bármelyikét, jogunkban áll azonnal megtenni bármely vagy az összes alábbi intézkedést (korlátozás nélkül):

8.1.1             figyelmeztetni önt;

8.1.2             ideiglenesen vagy véglegesen eltávolítani az ön által a Honlapra feltöltött bármely Ügyfél tartalmat;

8.1.3             ideiglenesen vagy véglegesen visszavonni a Honlap használatára vonatkozó jogát;

8.1.4             felfüggeszteni vagy megszüntetni Fiókját;

8.1.5             jogi eljárást indítani ön ellen a jogsértésből eredő valamennyi költség megtérítése céljából (beleértve, de nem kizárólagosan az adminisztratív és jogi költségeket);

8.1.6             további jogi lépéseket tenni önnel szemben; és/vagy

8.1.7             közölni ezeket az információkat a bűnüldöző hatóságokkal, amennyiben azt észszerűen szükségesnek érezzük.

9.               E Feltételek módosítása

9.1            Időnként módosíthatjuk ezeket a Feltételeket (jogszabályi változás esetén például nekünk is módosítanunk kell ezeket a Feltételeket). Kérjük, rendszeresen tekintse át ezeket a Feltételeket, hogy feltétlenül tisztában legyen azzal, hogy a Honlap felkeresésekor és használatakor milyen Feltételek vonatkoznak önre.

10.            Egyéb lényeges információ

10.1         Jelen Feltételek minden egyes pontja önállóan érvényes. Amennyiben bármely bíróság vagy illetékes hatóság jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja bármelyiket ezek közül, a többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.

10.2         Amennyiben nem hangsúlyozzuk ki, hogy ön köteles betartani a jelen Feltételeket, vagy amennyiben nem érvényesítjük jogainkat önnel szemben, vagy pedig késve tesszük azt, az nem jelenti azt, hogy lemondtunk az önnel szemben érvényesítendő jogainkról, és nem vonja maga után azt sem, hogy önnek nem kell teljesítenie ezeket a kötelezettségeket. Amennyiben eltekintünk az ön egyik mulasztásától, azt kizárólag írásban tesszük, és az nem jelenti azt, hogy ezt követően automatikusan eltekintünk későbbi mulasztásaitól is.

10.3         Fenntartjuk a jogot, hogy jelen feltételek keretében fennálló kötelezettségeinket alvállalkozásba adjuk, illetve a jelen feltételek keretében fennálló valamennyi vagy bármely jogunkat és kötelezettségünket az adidas Group bármely tagjára átruházzuk, átengedjük vagy megújítsuk, feltéve, hogy az ön jelen Feltételek szerinti jogai nem sérülnek. A mi írásban adott engedélyünk nélkül önnek nem áll jogában alvállalkozásba adni, átengedni vagy egyéb módon továbbítani a jelen feltételek szerinti bármely jogát és kötelezettségét.

10.4         Amennyiben pontosabban tájékozódna az online vitarendezésről, kövesse az Európai Bizottság honlapjához vezető alábbi hivatkozást:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. A hivatkozás az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete előírásainak értelmében kizárólag tájékoztató jellegű. Nem vagyunk kötelesek részt venni online vitarendezésben.

11.            Irányadó jog és joghatóság

11.1         A jelen feltételekre a holland jog az irányadó. Mindez nem befolyásolja az ön lakóhelye szerinti ország jogszabálya értelmében alkalmazandó kötelező jogokat.

11.2         A jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita esetén – saját belátása szerint – egyaránt fordulhat az amszterdami (Hollandia) illetékes bírósághoz és a szokásos tartózkodási helye szerinti ország illetékes bíróságához, amennyiben a szokásos tartózkodási helye szerinti ország az Unió tagállama, ugyanis ezek a bíróságok – bármely egyéb bíróság kizárásával – illetékesek az ilyen jellegű jogviták rendezésében. A jelen Feltételekkel kapcsolatban felmerülő bármely jogvita esetén az ön szokásos tartózkodási helye szerinti ország illetékes bíróságához fordulunk, amennyiben uniós tagállamról van szó, ellenkező esetben pedig az amszterdami (Hollandia) illetékes bírósághoz.

12.            Kapcsolatfelvétel

Amennyiben panasza van, törekszünk orvosolni azt, és gondoskodni róla, hogy a jövőben többé ne forduljon elő. Bármikor felveheti a kapcsolatot velünk a következőhivatkozásrakattintva.

A Feltételek legutóbbi frissítésére ekkor került sor:2018. szeptember